© Duc Ngo Ngoc

© Duc Ngo Ngoc

Diskurs

Viet – Duc Geschichten

15.01.2022
6 - 8:30 pm

Viet Duc Geschichten | Short film screening and discussion with filmmakers Duc Ngo Ngoc, Trang Nguyen, Melanie Nguyen and Jasmine Phan | Moderation: Angelika Nguyen

This event takes place with 2G-plus rules (admission is granted only to vaccinated or recovered persons with a daily negative test result, or to vaccinated or recovered persons with proof of a booster vaccination; wearing an FFP2 mask is mandatory throughout the the entire event). Should the rules change after registration, we will inform you via email.

In German with whisper translations available upon request.
Limited number of participants. Please register until 12.01.22 here:
anmeldung@pratergalerie.de

The film series “Viet – Duc” is about people who come from the Vietnamese diaspora in Germany. They have many different backgrounds: East and West Germany, North and South Vietnam. The films reflect migrant social context and living situations, communication between generations, many-layered problems, but also everyday life and new sets of values.

Four films will be shown: two short films from 2020 made by filmmakers, and two short films from 2021 that arose in the framework of a workshop with young people.

Jackfruit, 2020, 34 minutes, by Thuy Trang Nguyen, graduation film, International Filmschule Köln, was shown in festivals in Germany and the US. In a series of brief encounters, the film tells of the life of a gender-fluid person from a migrant family in Berlin, and is one of the first works from a queer perspective that is contextualised in the Vietnamese community in Germany.

Gehrenseestraße 1, 6 minutes, 2020, by Duc Ngo Ngoc. The film follows Nguyen Anh Tuan back to the abandoned acommodation complex at Gehrenseestraße 1, where the protagonist lived as a child with his mother. Nguyen Anh Tuan vividly describes the feelings that moved him in that period.

Wohnen auf Zeit, 8 minutes, 2021, by Jasmin Phan, Gerda Müller, and others. The director, Jasmin Phan, and father, Thao, revisit the period of his arrival in Germany 40 years ago. Tracking back into her own family history, Jasmine learns more about her father and the period of reunification from the perspective of a former contract worker.

Erst nachts konnten wir traurig sein, 8 minutes, by Melanie Nguyen, Jenny Nguyen, and others. 1987 – countless Vietnamese people arrive in East Germany to work as contract workers and build up a new life. One of them is Nguyen Thi Le. On her 60th birthday, she remembers back to the beginning of her time in Germany – a period marked by loneliness, homesickness, but also hope.

The workshop was accompanied by professional Vietnamese-German film and media experts and led by director Duch Ngo Ngoc, who himself is the son of Vietnamese former contract workers.

The screening will be followed by a conversation with the filmmakers. Moderation: Angelika Nguyen

Thứ bẩy, ngày 15.01.2022, 18-20:30 giờ

Những câu chuyện Việt-Đức | Loạt phim ngắn và thảo luận với những nhà làm phim Duc Ngo Ngoc, Thuy Trang Nguyen, Melanie Nguyen và Jasmin Phan | Dẫn chương trình: Angelika Nguyen

Vào cửa với chứng nhận quy định 2G (đã tiêm hai mũi vắc xin hoặc đã khỏi Corona).
Chương trình tiếng Đức với phiên dịch ghé tai, nếu có nhu cẩu
Hạn chế số người tham gia. Đăng ký cho đến ngày 12.01.22: anmeldung@pratergalerie.de

Chuỗi phim “Việt-Đức” kể về những người người gốc Việt sống di cư ( Diaspora) tại Đức. Gốc gác họ đến từ khắp bốn phương: Đông và Tây Đức cũng như từ miền Bắc và Nam Việt Nam. Những bộ phim là những sự phản ánh về tình trạng xã hội của sự di cư và hoàn cảnh sống, về sự giao tiếp giữa những thế hệ, các vấn đề đa tầng, nhưng cũng về sự bình thường và những điều hiển nhiên mới.

Sẽ có bốn bộ phim được chiếu: hai phim ngắn của năm 2020 của hai nhà làm phim và hai phim ngắn của năm 2021 được dựng trong một khoáthanh niên.

“Jackfruit (mít)”, 2020, 34 phút, của Thuy Trang Nguyen, bộ phim tốt nghiệp của Trường Điện ảnh Quốc tế Köln, đã được chiếu tại Liên hoan tại Đức và Mỹ. Bộ phim kể những mẩu chuyện trong đời của một người linh hoạt giới trong một gia đình nhập cư ởBerlin và đồng thời là một trong những câu chuyện Việt đầu tiên với viễn cảnh đa dạng giới tại Đức.

“Gehrenseestraße 1”, 6 phút, 2020 của Duc Ngo Ngoc. Bộ phim đã cùng Nguyễn Anh Tuấn quay trở lại khu ký túc xáGehrenseestraße 1 bị bỏ hoang, nơi mà nhân vật chính khi còn nhỏ đã từng sống với mẹ. Nguyễn Anh Tuấn mô tả một cách sâu sắc những cảm xúc đã làm xúc động mình thời đó.

“Sống tạm bợ”, 8 phút, 2021, của Jasmin Phan, Gerda Müller và nhiều người khác

Đạo diễn Jasmin Phan đã cùng cha mình tên là Thao làm chuyến du lịch quay lại thời điểm khi ông mới sang Đức trước đây 40 năm. Một sự tìm kiếm dấu vết đã dẫn vào câu chuyện của chính gia đình mình, đã soi tỏ cho Jasmin nhiều khía cạnh mới lạ về người cha và thời gian nước Đức thống nhất từ phía của một công nhân hợp tác lao động.

“Chỉ về đêm mới được buồn”, 8 phút, của Melanie Nguyen, Jenny Nguyen và nhiều người khác

1987 – Vô số những người Việt sang Đức theo diện hợp tác lao động để xây dựng một cuộc sống mới. Một trong số đó là Nguyễn Thị Lê. Vào sinh nhật 60 tuổi, bà đã hồi tưởng lại lần nữa về thời gian đầu tại Đức đã được ghi dấu với sự cô đơn, nhớ nhà, nhưng cùng với niềm hy vọng.

Khóa dựng phim này được những chuyên gia phương tiện truyền thông Việt-Đức hỗ trợ dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Duc Ngo Ngoc cũng chính là con trai của những người công nhân hợp tác lao động.

Tiếp theo là đàm thoại với những nhà làm phim. Dẫn chương trình: Angelika Nguyen