© Wanda Dubrau

© Wanda Dubrau

Performance

Die Orte leben.

22.01.2022
3 - 5 pm.

[Bài tiếng việt ở dưới!]

In a collective gesture, memories of places of gathering in Pankow/Prenzlauer Berg that no longer exist – written down on postcards by a wide variety of people – are read aloud by the audience. A space is created in which personal memories merge into a collective understanding, and the past is connected with the present moment.

Individuals and groups associated with various threatened and disappeared places of gathering in Pankow/Prenzlauer Berg will also be present to share possibilities for action through remembering. The postcards can be taken away by the visitors after the event to send and give away.

In German with whisper translations available upon request.
Limited number of participants. Please register until 21/01/2022 here: anmeldung@pratergalerie.de

This event takes place with 2G-plus rules (admission is granted only to vaccinated or recovered persons with a daily negative test result, or to vaccinated or recovered persons with proof of a booster vaccination; wearing an FFP2 mask is mandatory throughout the the entire event). Should the rules change after registration, we will inform you via email.

Những địa điềm sống

Biểu diễn, đàm thoại và lễ hội | với Wanda Dubrau | với đóng góp của: RettetDasColosseum, Vinaphunu
Thứ bẩy, ngày 22 tháng 1, 2022 | 15-17 giờ

Cùng một động tác tập thể, khán giả sẽ đọc được trên những tấm bưu thiếp những ký ức về những địa điểm gặp gỡ đã bị biến mất khỏi Pankow/ Prenzlauer Berg do nhiều con người hoàn toàn khác nhau ghi lại. Xuất hiện một không gian mà ở đó ký ức cánhân được chuyển sang ý thức tập thể và quákhứthì liên minh với thời điểm hiện tại

Những nhân vật trong khuôn khổ của những địa điểm bị đe doạ và biến mất tại Pankow/Prenzlauer Berg sẽ có mặt, để chia sẻ những cơ hội hành động qua ký ức. Các bưu thiệp của các người tham gia chương trình sau đó đều có thể được mang về để gửi hoặc tặng.

Chương trình tiếng Đức với phiên dịch ghé tai, nếu có nhu cẩu
Hạn chế số người tham gia. Đăng ký cho đến ngày 21.01.22: anmeldung@pratergalerie.de

Vào cửa với chứng nhận quy định 2G (đã tiêm hai mũi vắc xin hoặc đã khỏi Corona).

Prater Galerie is kindly hosted by ACUD MACHT NEU. The exhibition “gegen\archive: wer bleibt wo” is funded by the LOTTO-Stiftung and the Ausstellungsfonds für die Kommunalen Galerien der Berliner Bezirke.