Diskurs

Offenes Kieztreffen | Kieztreffen Pankow

27.11.2021
17:00 - 19:00 Uhr

Zu Gast in der ACUD Galerie | Veteranenstr. 21, 10119 Berlin

Für die Veranstaltung gilt die 2G Regel (geimpft, genesen). Bitte beachten Sie, dass wir die Kontaktnachverfolgung sicher stellen müssen.

Das Kieztreffen Pankow ist ein offenes Bündnis von Mieter:innen und Hausgemeinschaften aus Pankow und Prenzlauer Berg, die gegen Verdrängung und Aufwertung in der Nachbarschaft kämpfen. In regelmäßigen Treffen finden Vernetzung und Informationsaustausch rund um das kommunale Vorkaufsrecht, Eigenbedarfskündigungen, Leerstand oder den Wegfall kommunaler Förderungen des Sozialwohnungsbestandes im Bezirk statt. Darüber hinaus geht es auch um die Vernetzung mit anderen Initiativen im Stadtraum wie beispielsweise „Stop Heimstaden“ oder „Deutsche Wohnen Enteignen“.

Die Gründung des Kieztreffens wurde von dem erfolgreich durchgesetzen Vorkaufsrecht für drei Häuser im Bezirk begleitet. Dies wurde nicht zuletzt durch die Vernetzung der betroffenen Hausgemeinschaften und die Unterstützung zahlreicher Einzelpersonen und Initiativen möglich. Der tatsächliche Bedarf geht jedoch weit darüber hinaus: 2020 wurde das Vorkaufsrecht in nur drei von insgesamt 84 Fällen erfolgreich ausgeübt. Auch der Wegfall der Sozialbindung und der damit verbundene sprunghafte Anstieg der Mieten betrifft allein im nördlichen Prenzlauer Berg mehr als 120 Häuser. Für laufende Umwandlungen in Eigentumswohnungen und bereits erfolgte Kündigungen werden im Kieztreffen aktuell Zahlen und Beispiele gesammelt.

Die Initiative Kieztreffen Pankow ist aus der Initiative Mieter:innengewerkschaft Berlin, dem Mieterforum Pankow und der Vernetzung gegen Heimstaden entstanden. Das Kieztreffen findet immer am letzten Samstag im Monat statt und ist für alle interessierten Mieter:innen offen. Während der Laufzeit von „gegen\archive: wer bleibt wo” stehen die Räumlichkeiten der Acud Galerie dem Kieztreffen zur Verfügung.

Thứ bẩy, 27 tháng 11, 2021 | 17–19 giờ
Gặp gỡ cởi mở trong khu | Hội Kieztreffen Pankow
Phòng tranh ACUD

Vào cửa với chứng nhận quy định 2G (đã tiêm hai mũi vắc xin hoặc đã khỏi Corona).

Hội Kieztreffen Pankow là một liên kết mở giữa những người thuê nhà và những nhóm cộng động nhà thuê của Pankow và Prenzlauer Berg, một tổ chức chống lại sự chènép và nâng cấp trong khu. Ở đây, nối kết mạng lưới và trao đổi thông tin nguyên về Quyền mua trước tiên, cắt hợp đồng vì nhu cầu riêng, tình trạng để trống hoặc huỷ bỏ sự trợ giúp của nhà nước để tài trợ những số nhà xã hội trong quận. Ngoài ra, tại đây còn có sự kết nối mạng lưới với những tổ chức sáng kiến khác trong không gian thành phố như Stop Heimstaden hoặc Deutsche Wohnen Enteignen (tước đoạt/tịch thu/trưng dụng Deutsche Wohnen).

Sựthành lập Hội Kieztreffen chính được dẫn đắt từ việc đấu tranh thành công Quyền mua trước tiên cho ba nhà trong quận, đặc biệt là sự liên kết của những nhóm cộng đồng nhà thuê cùng bị liên đới (ảnh hưởng) và sự ủng hộ của nhiều cánhân và tổ chức sáng kiến. Tuy vậy, sự nhu cầu ở đây lớn hơn nhiều: 2020 Quyền mua trước tiên chỉ được áp dụng thành công ở 3 trong 84 trường hợp. kể cả bãi bỏ ràng buộc xã hội và qua đó, sự tăng vọt giáthuê nhà làm ảnh hưởng đến hơn 120 nhà chỉ riêng vùng Bắc Prenzlauer Berg. Kieztreffen đang thu thập những con số hiện tại và các trường hợp đang thay đổi sang căn hộ riêng cũng như các việc cắt hợp đồng tiếp đến

Các thứ bẩy cuối cùng của mỗi tháng đều có buổi gặp gỡ Kieztreffen cho tất cả những người thuê nhà có quan tâm. Trong thời gian triển lãm chống lại\lưu giữ: ai ở lại đâu kéo dài, Kieztreffen có thể sử dụng phòng ốc của phòng tranh.